Kosten arbeidsrecht advocaat

N

Resultaatgerichte begeleiding

N

Betaalbaar tarief

N

Volwaardige ondersteuning

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Een advocaat arbeidsrecht in omgeving Den Bosch, Oss en Nijmegen kan u helpen wanneer u problemen heeft met uw werkgever en deze niet gezamenlijk kunt oplossen. Schakel bijvoorbeeld Hamelers Nijkamp Advocaten in Uden in. Wij begeleiden u bij diverse juridische vraagstukken, betreffende arbeidsrecht, maar ook familierecht, ondernemersrecht en strafrecht. Wij werken op een persoonlijke en duidelijke wijze. Bovendien kunt u bij ons altijd rekenen op betaalbare en vaste kosten wanneer u een arbeidsrecht advocaat inhuurt.

Advocaat arbeidsrecht in omgeving Den Bosch, Oss en Nijmegen staat werknemers bij

Het arbeidsrecht richt zich op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit omvat diverse zaken zoals ontslag, loon, arbeidscontracten en uitkeringen. Wanneer u en uw werkgever onenigheid hebben over een van deze zaken, kan een advocaat arbeidsrecht in omgeving Den Bosch, Oss en Nijmegen u bijstaan. Deze kan helpen bij de volgende zaken:

  • Ontslag: er zijn meerdere manieren waarop u ontslagen kunt worden. Ten eerste kan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld om het ontslag in onderling overleg te regelen. Het is echter ook mogelijk dat uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. In een ernstiger geval kan de werkgever uw arbeidsovereenkomst trachten te ontbinden via de kantonrechter. Het is daarnaast ook mogelijk dat u op staande voet ontslagen worden. In iedere situatie geldt dat u uw ontslag mag aanvechten wanneer u het er niet mee eens bent.
  • Loon: veel conflicten gaan over de hoogte van het loon of de uitbetaling van het loon. Zo kunt u bijvoorbeeld achterstallig loon hebben of u vakantiedagen niet uitbetaald hebben gekregen. Ook kan het gaan om het doorbetalen van loon bij ziekte. Wij adviseren u in deze situaties graag.
  • Arbeidscontracten: u dient uiteraard zelf altijd goed een arbeidsovereenkomst door te nemen alvorens u deze ondertekent. Let bijvoorbeeld goed op de aard van het contract (bepaalde of onbepaalde tijd), werktijden, salaris, proeftijd, opzegtermijn en concurrentie- en relatiebeding. Het komt weleens voor dat contracten fouten bevatten. Wij kijken in dat geval graag met u mee.
  • Uitkeringen: u kunt niet alleen een geschil krijgen met uw werkgever, maar ook met een uitkeringsinstantie. Zo kunt u het bijvoorbeeld oneens zijn met de beslissing om uw uitkering te verlagen of wanneer deze in zijn geheel wordt beëindigd. Ook kan een aanvraag worden afgewezen. Wij kunnen dan samen met u kijken of dit terecht is en of deze beslissing ongedaan kan worden gemaakt.

De kosten voor juridische dienstverlening van een advocaat arbeidsrecht variëren afhankelijk van de situatie.

Stuur ons een bericht!

MKB ABONNEMENT

<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/tarieven/mkb-abonnement/">bekijk ons Advonnement</a></div>

Lage kosten voor advocaat arbeidsrecht

Als u een advocaat arbeidsrecht van Hamelers Nijkamp Advocaten in omgeving Den Bosch, Oss en Nijmegen inschakelt, kunt u rekenen op lage kosten. Als u hier meer informatie over wilt, vertellen wij u graag meer. Daarvoor kunt u bellen naar 0413 255 180.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11776.789307834082!2d5.619358537552106!3d51.64582905992571!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c71dc96c598c87%3A0x18c693a2cb595b46!2sHamelers+Nijkamp+Advocaten!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1553086390666" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>