Verkeer en letsel

VERKEER

Wordt u beschuldigd van het veroorzaken van een aanrijding, van een snelheidsovertreding, van het rijden onder invloed of is uw rijbewijs ingevorderd? Heeft u een dagvaarding ontvangen waarin staat dat u moet voorkomen in verband met een verkeersovertreding of verkeersrechtelijk misdrijf? Dan is het voor u van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. Verkeerszaken die in de praktijk veel voorkomen zijn:

  • verkeersovertredingen
  • verkeersrechtelijke misdrijven
  • invordering rijbewijs
  • snelheidsovertredingen
  • schuld aan een (dodelijk) ongeval
  • rijden onder invloed

Advies
Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren en helpen om een veroordeling voor een verkeersovertreding- of misdrijf te voorkomen en de schade te beperken.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

LETSELSCHADE

Bij letselschade kunt u denken aan schade die is veroorzaakt door een ongeval, (auto)ongeluk, bedrijfsongeluk, een medische fout, aansprakelijkheid wegbeheerder, maar ook indien u bijvoorbeeld slachtoffer bent geweest van mishandeling.

De schade die kunt verhalen bestaat onder meer uit: daadwerkelijke geleden schade, vergoeding van kosten, reis- en verblijfskosten, kosten van ziekenhuisopname, kosten voor hulp in de huishouding, inkomensschade, pensioenschade, schade ten gevolge van studievertraging, schade aan uw auto, maar ook schade opgelopen door het door u geleden leed (smartengeld) en bijvoorbeeld overlijdensschade bij overlijden van bijvoorbeeld partner of ouders.

Bij letselschadezaken heeft u altijd recht op een gratis eerste adviesgesprek. Hierna wordt in overleg met u de voor u meest gunstige afspraak gemaakt. Veelal zullen alle advocaatkosten kunnen worden verhaald op / betaald door de (verzekeraar van) de aansprakelijke tegenpartij. U betaalt dan niets. Soms kan het voor u gunstiger zijn dat uw advocaat u bijstaat op basis van ‘no cure no pay’. Ook dat is mogelijk.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

OVERLIJDENSSCHADE

In geval van overlijden van partner of ouder(s), veroorzaakt door de schuld van een derde, hebben de nabestaanden (partner en kinderen) onder omstandigheden recht op vergoeding van de dientengevolge geleden inkomensschade en begrafeniskosten. De begrafeniskosten bestaan niet enkel uit de kosten van de begrafenis zelf, maar bijvoorbeeld ook een koffietafel etc. (voor zover daarin niet door een begrafenisverzekering in wordt voorzien). De inkomensschade omvat de schade die wordt geleden door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Ook extra kosten voor kinderopvang, schoonmaakster, huishoudelijke hulp, extra kosten voor werkzaamheden in/aan de woning en tuin kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Het betreft aldus een financiële compensatie die wordt betaald door de veroorzaker van het overlijden. In de meeste gevallen betaalt de (auto)verzekeraar van de tegenpartij deze schade, aangezien het merendeel van de noodlottige ongevallen plaats vindt in het verkeer. Ook bij bedrijfsongevallen is de aansprakelijke partij, degene die voor het overlijden verantwoordelijk is (werkgever, opdrachtgever), in de meeste gevallen voor deze schade verzekerd.

In geval van overlijden bestaat er voor de nabestaanden (nog) geen recht op vergoeding van smartengeld (immateriële schade).

Bij overlijdensschade heeft u altijd recht op een gratis eerste adviesgesprek. Hierna wordt in overleg met u de voor u meest gunstige afspraak gemaakt. Veelal zullen alle advocaatkosten kunnen worden verhaald op / betaald door de (verzekeraar van) de aansprakelijke tegenpartij. Soms kan het voor u gunstiger zijn dat uw advocaat u bijstaat op basis van ‘no cure no pay’. Ook dat is mogelijk.

Wij zijn werkzaam in de regio: Uden, Veghel, Schijndel, Den Bosch, Oss, Eindhoven, Boxmeer en Nijmegen.

<div class="arrowtarieven"><img src="https://www.hnadvocaten.nl/assets/uploads/2016/02/pijl.png"/><a href="/contact">neem contact met ons op</a></div>