Gefinancieerde rechtsbijstand

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND  (TOEVOEGING)

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?
Iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. De overheid heeft geregeld dat mensen die geen advocaat kunnen betalen, door middel van gesubsidieerde rechtsbijstand een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat heet “een toevoeging”.

Voorwaarden voor een toevoeging
Om voor een toevoeging in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, te weten:

  • u moet een goede reden hebben om rechtshulp in te roepen. Er wordt bij de aanvraag van een toevoeging gekeken naar de reden waarom u rechtsbijstand aanvraagt. Zo moet het gaan om een probleem dat u niet zelf kunt oplossen en mag de zaak niet over een te klein financieel belang gaan.
  • u mag niet teveel verdienen. Alleen mensen die een inkomen genieten tot een bepaalde inkomensgrens komen in aanmerking voor een toevoeging. Ook het inkomen van uw partner kan hierbij van belang zijn. Heeft u recht op een toevoeging dan betaalt u afhankelijk van de hoogte van de toevoeging een eigen bijdrage aan uw advocaat. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald.
  • u mag niet veel vermogen hebben.
  • de financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn. Na afloop van de rechtszaak kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak in financiële zin heeft opgebracht. Is dit meer dan de door de Raad gestelde grens dan trekt de Raad de toevoeging in en moet u alsnog de kosten van de advocaat zelf betalen.

Indienen aanvraag
Als u denkt dat u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging voldoet, dan kunnen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de Raad van de Belastingdienst. Deze gegevens hoeft u dus niet zelf aan ons te verschaffen. De Raad laat u per brief weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging. In deze brief staat ook de hoogte van de eigen bijdrage vermeld. Voor deze eigen bijdrage ontvangt u vervolgens van ons een factuur.

Niet vergoede kosten
Een toevoeging dekt alleen de kosten voor een advocaat. Andere kosten zoals griffierechten (administratiekosten voor de rechtbank), kosten van uittreksels, deurwaarderskosten en eventuele proceskosten worden door de Raad niet vergoed.

Meer informatie
Meer informatie over hoeveel u mag verdienen, hoeveel vermogen u mag hebben en over hoe hoog de financiële opbrengst van uw zaak mag zijn, vindt u op www.rechtsbijstand.nl. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor meer informatie.