Rechtsbijstands
verzekering

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten dan adviseren wij u eerst uw polis te controleren en na te gaan of de verzekering ook uw geschil dekt. Als het geschil onder de verzekering valt heeft u recht op een vrije advocaatkeuze indien een gerechtelijke procedure moet worden gevolgd. U kunt dan bij uw rechtsbijstandsverzekeraar aangeven dat u niet gebruik wilt maken van de jurist of advocaat van de verzekeraar maar dat u een eigen advocaat wenst in te schakelen. U dient daarvoor wel de toestemming te hebben van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Mocht u vragen hebben over de te volgen procedure neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.