Vaste tarieven particulieren

Vaste tarieven

Vanaf prijzen, exclusief BTW en 5% kantoorkosten. De getoonde prijzen zijn indicatief. In het gratis intakegesprek worden met u definitieve afspraken gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten niet te accepteren.

Familie en relatie


Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek  lees meer > vanaf  € 450,-

Echtscheidingsmediation  lees meer > € 2.495,-

Echtscheidingsmediation i.s.m. Sanimind  lees meer > vanaf  € 1.860,-

Ouderschapsplan  lees meer > € 450,-

Kinderalimentatie (berekening en advies) lees meer > € 250,-

Partneralimentatie (berekening en advies)  lees meer > € 350,-

Convenant  lees meer > € 675,-

Politie en Justitie


Politierechter zitting  lees meer >
(Eenvoudige diefstal, heling, mishandeling, bedreiging,
hennep gerelateerde zaken, rijden onder invloed, e.d.)
€ 750,-

Zitting meervoudige kamer  lees meer >
(Zware mishandeling, (poging) moord/doodslag,
zware criminaliteit, vermogensdelicten, drugszaken, etc.)
 vanaf
€ 1.150,-

Extra zitting  lees meer > € 250,-

Getuigenverhoor  lees meer > € 150,- per
gehoorde getuige

Zitting kantonrechter  lees meer >
(meestal verkeerszaken of leerplichtwet)
€ 600,-

Teruggave rijbewijs incl. klaagschrift invordering rijbewijs  lees meer > € 400,-
zonder
zitting

Schadevergoeding na onterechte hechtenis  lees meer > gratis

Voeging in het strafproces (schadevergoeding slachtoffer)
lees meer >
€ 600,-

Verkeer en letsel


Letselschade  lees meer > gratis

Overlijdensschade  lees meer > gratis