Personeel

Personeel

Personeel is, naast kennis, misschien wel uw belangrijkste kapitaalgoed. Zonder goed, gekwalificeerd personeel kunt u uw onderneming niet draaiende houden, laat staan uitbreiden. Het hebben van personeel betekent echter ook dat u vroeg of laat te maken krijgt met het arbeidsrecht, een complex rechtsgebied dat voortdurend in beweging is.

Wij adviseren en begeleiden ondernemers zowel op de momenten dat er personeel moet worden aangenomen als op de momenten dat er personeel moet worden ontslagen. Dus aan de voordeur én aan de achterdeur. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als:

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Geheimhoudingsbeding
  • Personeelsreglementen
  • Arbeidsconflicten
  • Disfunctioneren van werknemers
  • Beëindiging arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag van werknemers
  • Cao’s

Advies
Mocht u vragen hebben of advies wensen over een van de hierboven genoemde onderwerpen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Voor het geval u als ondernemer regelmatig de behoefte heeft aan een juridisch klankbord, nodigen wij u uit om kennis te nemen van ons Advonnement, een gunstig geprijsd abonnement op uw eigen huisadvocaat.

MKB ABONNEMENT