DISCLAIMER

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Hamelers Nijkamp Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Hamelers Nijkamp Advocaten of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamelers Nijkamp Advocaten.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hamelers Nijkamp Advocaten geen controle heeft. Hamelers Nijkamp Advocaten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.