IDENTIFICATIEPLICHT

Hamelers Nijkamp Advocaten handelt conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze Wet zijn wij verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten. Daarnaast brengt de Verordening op de administratie en de financiële integriteit mee dat een advocaat is gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor alle advocaten.

Wij vragen u dan ook om bij uw eerste bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Alvast vriendelijk dank.